innhold /mangler i bedriftsinfo

Implementert

Nytt spørsmål fra meg J

Inne på bedrift kan vi jo trykke på detaljer og få opp mer info om bedriften. Her står det kontaktperson og faglig leder.

Hadde det vært mulig og fått en egen for daglig leder i tillegg? Det er jo en del som skal sendes som bare skal gå til han.

 

1 Comment

Hei!


Det er nå kommet mulighet for å tagge ansatte med forskjellige roller, er beskrevet litt mer her: https://innit.gitbooks.io/versjonslogg-olkweb-3/content/olkweb-320.html