Referat Brukerforum 21.-22.03.2018

Vedlagt ligger referatet fra brukerforumsamlingen i mars 2018.

pdf