Digital eller video OLK-web opplæring for lærlinger, ansatte, tilsynsrepresentant og administratorer

Vi er mange som bruker dette systemet som må lage egne kurs for våre ansatte (faglige ledere og instruktører), samt for våre lærlinger for å gi dem en innføring i god bruk av OLK-web. Kursene må selvfølgelig endres i takt med de endringer dere gjør osv. Det hadde vært veldig fint hvis man i tillegg til brukermanualen kunne ha filmet kurs i bruk av olk web for de ulike brukergruppene. Dette ville spart oss for mye arbeid, vært mye mer kvalitetssikret i forhold til at dere oppdaterer systemet osv. For øvrig ville det også vært god kundeservice å lage dette som svar på et behov vi har felles alle som bruker systemet!