Digital eller videoopplæring for lærlinger, ansatte, tilsynsrepresentant eller administratorer

Vi er mange som bruker dette systemet som må lage egne kurs for våre ansatte (faglige ledere og instruktører), samt for våre lærlinger for å gi dem en innføring i god bruk av OLK-web. Kursene må selvfølgelig endres i takt med de endringer dere gjør osv. Det hadde vært veldig fint hvis man i tillegg til brukermanualen kunne ha filmet kurs i bruk av olk web for de ulike brukergruppene. Dette ville spart oss for mye arbeid, vært mye mer kvalitetssikret i forhold til at dere oppdaterer systemet osv. For øvrig ville det også vært god kundeservice å lage dette som svar på et behov vi har felles alle som bruker systemet!


4 personer liker denne ideen

Dette er et veldig godt forslag og kunne spart mange opplæringskontor for mye arbeid ifm opplæring av nye lærlinger og ansatte.


Kanskje noe vi til og med er villige til å betale litt ekstra for!?

I tillegg vil dette sikre en mer standardisert og ensarta opplæring av alle brukere som vi nok alle er tjent med. I prioritets rekkefølge vil jeg anbefale at man starter med opplegg for ansatte (instruktører og faglige leder) - de trenger det mest. Deretter lærlinger og så administratorer/brukeradm.


1 person liker dette