Aktiviteter - Eiere

Under aktiviteter er det nå kun mulig å velge å se enten aktivitetene til alle eiere, eller de aktivitetene man selv eier ("jeg eier"). Det hadde vært nyttig og mer oversiktlig for oss som konsulenter om vi kunne hatt mulighet til å velge fritt blant de innlagte eierne (som ved avhukning). Da vil man kunne få en oversikt over egne aktiviteter, og  f. eks de som er felles (som man da kan legge under en spesifikk konsulent), uten å samtidig å få med på oversikten aktivitetene til alle de andre konsulentene.

1 person liker denne ideen