Innspill

Jeg vil gjerne ha tilgang til alle lærlingene og de andre lærlingeansvarlige i min bedrift da vi ofte samkjører kurs og samlinger. lettere om jeg kan innvitere både dem og min overordnede via OLK-WEB. Dette for å bruke OLK som et helhetlig verktøy.

En egen epost-fane der vi kan kommunisere. Jeg kan sende epost, men har ikke noe sted hvor jeg kan lese hva jeg har sendt. Kan det bli en egen epostfunksjon inne på OLK-WEB? slik blir det lettere å bruke det som et helhetlig system.

Kan jeg få oversikt over hvem som har lest notater, aktiviteter, innleveringer? En leselogg.

Fagopplæringsboka må oppdateres, kommer ny nå i mai.

Brukerlisten må ryddes jevnlig, da det ligger gamle brukere i systemet.

Kan man ha en egen fane for informasjon?

1 Comment

Hei Kristine, et lite svar på et par av spørsmålene dine :-)


Dere som faglige ledere har begrensede tilganger både til lærlinger og andre brukere i systemet - dette gjelder både i form av informasjon ut til brukere - og tilganger til å se ting.


En egen e-postfunksjon inne i OLKWEB vil det ikke bli. OLKWEB er ikke en fullverdig e-postklient, og det er heller ikke den veien vi ønsker å gå. 


Fagopplæringsboken er tatt bort, dette ble gjort 08.10.2018. Det er ikke vi som avgjør om denne skal bli tilgjengelig eller ei, vi hadde kun tilgang på den gamle versjonen. 


Brukerlisten er det opplæringskontoret som er ansvarlig for å rydde opp i.