Info om læretid på "fremsiden"

Ønsker at info om læretiden står som informasjon på fremsiden til lærlingen. Ofte at vi trenger å vite det så greit at det står som info på "fremsiden".


1 person liker denne ideen