Direkteknapp for vurderignskriterier ved det enkelte kompetansemålet

Har fått inn et forslag om å kunne lage egne vurderingskriterier under hvert enkelt kompetansemål, fremfor å lage en mal slik det er i vurderingskriteriene i dag. Det blir fort veldig mange maler om man skal ha en egen mal per kompetansemål og fag.