justering av pdf

Ønsker en justering av pdf av vurderingssamtale. Når pdf genereres er noen av standard tekstene misvisende. Har lagt ved eksempel på hva som ønskes endret. For vår del benytter vi pdf som dokumentasjon på gjennomføring av vurdering, og det er uheldig når felt som ikke skal være fylt ut blir merket som ikke registrert. Mer intuitivt om de står blankt eller fjernes. Se pdf for beskrivelse.


1 person liker denne ideen