Vurdering

Implementert

Mål som det ikke skal vurderes på hvor dette er bestemt på planen viser teksten "ikke vurdert". Denne teksten gir ingen mening slik som den står nå. Ønsker denne fjernet. Se vedlagt pdf.


2 personer liker denne ideen
1 Comment

Dette er nå på plass :-)