Liste konsulenter / bedrifter

Lage en rapport som viser ansvarlige konsulenter per bedrift.