Liste konsulenter / bedrifter

Ikke Tatt

Lage en rapport som viser ansvarlige konsulenter per bedrift.

1 Comment

Det er i dag ingen relasjon direkte mellom bedrift og konsulent - så setter forslaget til ikke tatt.