Kommentar i vurderinga og PDF

Planlagt

Ønsker å ta opp igjen dette emnet som ble spilt inn her for 8 mnd siden.

Underveis når instruktøren vurderer, er det ofte at ventende mål blir godkjent eller avslått i samme stund, og det følger ofte en kommentar med. Disse kommentarene blir skrevet i den ytterste boksen i samme boks som man avslår eller godkjenner et  mål. Dermed kommer ikke disse kommentarene med i pdf!  Kan dette gjøres noe med at også kommentarene fra ytterste boks kommer med i pdf?


Noterer den ned til møtet i slutten av måneden, jeg tror jeg har en idé her.

venter venter venter...