Rapport over lærlinger med info om relasjoner

Legger inn et forslag på vegne av Andreas Slaaen Hernandez  hos k-tech:


De ønsker seg en rapport over alle lærlinger, med tilhørende relasjoner i bedriften (navn, telefon, epost osv).