vurderingskriterier i innlevering

Det mangler et sted/boks hvor faglig leder/instruktør kan sette inn vurderingskriteriene når de lager en oppgave/prøve til lærlingene! De kan selvfølgelig skrive det inn i oppgaven, men blri de ikke påminnet dette glemmes det bort. Her må vi lage en egen tekstboks, og mener dette haster litt å få til.


1 person liker denne ideen