Lagre oppgavesett som ny mal - kun for konsulenter?

I Oppgave/innlevering kan nå alle ansatte/instruktører velge Lagre oppgavesett som ny mal. Når de velger det blir malen synlig og mulig for alle å se/bruke. Dette er uheldig fordi vi kan få fryktelig mange ulike (og tildels dårlige) maler. Vi ønsker at dette skal være en funksjon kun for opplæringskonsulenter. Eventuelt kunne instruktør fått lov til å lage sine personlige maler? Det viktigste er at den ikke blander seg med hovedmalene som vi ønsker skal være lette for alle å bruke.


2 people liker denne ideen