Lagre oppgavesett som ny mal - kun for konsulenter?

Implementert

I Oppgave/innlevering kan nå alle ansatte/instruktører velge Lagre oppgavesett som ny mal. Når de velger det blir malen synlig og mulig for alle å se/bruke. Dette er uheldig fordi vi kan få fryktelig mange ulike (og tildels dårlige) maler. Vi ønsker at dette skal være en funksjon kun for opplæringskonsulenter. Eventuelt kunne instruktør fått lov til å lage sine personlige maler? Det viktigste er at den ikke blander seg med hovedmalene som vi ønsker skal være lette for alle å bruke.


2 personer liker denne ideen
1 Comment

Hei Tone Beate,

Dette er noe vi jobber med for øyeblikket. Tanken er at de evt kan lage en mal, men den kan kun brukes av andre ansatte i den bedriften de er i. Dvs at ansatte ikke kan lage maler som andre ansatte utenfor bedriftene kan benytte seg av :-)


Dere som konsulenter vil kunne administrere og slette maler, også de som er i de forskjellige bedriftene - og dere vil også se hvilken bedrift malen eventuelt hører til.