Registrere lærefag på ansatte

Ikke Tatt

Det er ønskelig at ved registrering av en ansatt så må lærefaget registreres før en får lov til å lagre, evt. at det kommer opp en advarsel før lagring.


Dette har sammenheng med behovet for å filtrere på lærefag ved utsendelse av informasjon til ansatte.


Med hilsen

Randi Jortveit

Opplæringsring-Sør


Bør ikke være et krav, men en mulighet for de som har behov for en slik informasjonsflyt.

Setter denne til "ikke tatt". Det er i dag mulig registrere lærefag på en ansatt når man oppretter vedkommende, men det vil ikke bli satt til et pålagt felt :-)