Mulighet til å melde seg på kurs etter endt læretid

Når våre lærlinger har lærekontrakt som har passert utløpsdato, men ikke tatt svenneprøven ennå får de ikke meldt seg på kurs. Vi har behov for at alle aktive lærlinger får meldt seg på kurs. Nå må jeg overstyre utløpsdato for å åpne for at de skal kunne melde seg på nødvendige kurs rett før svenneprøven. Det er ikke hensiktsmessig.


1 person liker denne ideen