Automatisk melding til lærlingens faglige leder

Jeg kan ikke finne en funksjon der faglig leder får automatisk melding når lærlingen/lærekandidaten har dokumentert og lagret sitt arbeid. Da kan faglig leder logge seg inn og vurdere/kommentere dokumentasjonen umiddelbart.

En slik funksjon er savnet av faglige ledere hos oss.