Automatisk melding til lærlingens faglige leder

Jeg kan ikke finne en funksjon der faglig leder får automatisk melding når lærlingen/lærekandidaten har dokumentert og lagret sitt arbeid. Da kan faglig leder logge seg inn og vurdere/kommentere dokumentasjonen umiddelbart.

En slik funksjon er savnet av faglige ledere hos oss.


2 personer liker denne ideen

..bør òg gjelde nå lærlingen legger inn kommentarer til dokumentasjon1 person liker dette

Enig!

Dette har vel vært oppe til diskusjon i forumet Therese? Det var vel enighet i at dette ikke ble prioritert? 

I en travel hverdag på jobb sier det seg selv at faglig leder ikke har tid til å logge seg inn på olkweb til stadighet for se om lærlingen har loggført noe om sin opplæring! Dette bør komme på plass!


1 person liker dette

det er faglige ledere som har fra 1 -20 lærlinger, tror ikke disse med en stor portefølje ønsker en slik varsling på f.eks sin mobil. Skulle dette bli en mulighet må det være valgfritt


2 personer liker dette

Selvsagt må det bli valgfritt.


1 person liker dette

Vi har notert det opp som et punkt, igjen, og vil ta det med inn i neste forumsmøte.


1 person liker dette

Utsending av SMS ved hver dokumentasjon og eventuelle kommentarer vil trekkes fra SMS-pakken til opplæringskontoret, så det må evt gjøres en vurdering der.

Vi ser at det stadig ønsket en varslingsfunksjon for faglige ledere, vi tror at mobilapp for faglige ledere/instruktører osv. vil lette litt på dette. Der vil de få det rett i lomma (de som ønsker). Fokuset vårt er også vinklet mot den, fremfor en automatisk utsending av SMS/e-post via OLKWEB. 

hei,


kan du forklare hva som menes med at det trekkes fra SMS-pakken?


Egil Grønbakken

Hei,

Alle OLKWEB-kunder har en pakke på X antall SMS inkludert i lisensen sin. Antall SMS avhenger av hvilken lisens man har (antall aktive lærlinger). For hver SMS som sendes ut fra OLKWEB (ved utsending, glemt passord, tofaktorpålogging via SMS) trekkes det fra pakken. SMS utover pakken faktureres kunden.