Redigere læreplaner

Ønske om forenkling i redigering av læreplaner


I dag må man åpne hvert kompetansemål for å legge til beskrivelse, for så å gå på egenskaper og velge om de skal være synlig, vurdering og dokumentasjon.


Forslag til forbedring om det lar seg løse teknisk:

 

Hvis man trykker rediger læreplan hadde det vært fint om det kom frem tre avkrysningsmuligheter bak hvert mål/delmål hvor man kunne huke av om det skulle være synlig, dokumentere og vurdere. 


Kunne også vært en "penn symbol der" med tekstfelt slik at man samtidig enkelt kunne legge til tekst om man ønsker. 

 

Da er det lett å endre kriterier. Nå må vi åpne hvert mål, for så å trykke egenskap osv. og det tar mye tid. 

 

Kan dette løses teknisk?

 

Vh Marit

27274:277335


1 person liker denne ideen
1 Comment

Alle flervalgsoppgaver bifalles:-)