OLKWEB 3.18 - delrelease

OLKWEB 3.18 Delrelease

Slipp uke 27


Kommentarer i vurdering

Det er nå mulig å legge igjen kommentarer i vurderingen (på snakkeboblen), også på delmål. Og disse vil vises på lik linje som kommentarer på kompetansemålene. I tillegg er datoen på disse justert.


E-post og SMS-utsendelse fra rapporten Fag/-Svenneprøve - Oppmelding

Det er lagt til mulighet for å sende SMS og E-post fra denne rapporten.


Låsing av brukere

Ved arkivering og heving av lærekontrakt får man nå spørsmål om man ønsker å låse brukeren til vedkommende. Man får det samme spørsmålet ved avslutting av konsulent og ansatte. OBS. Ved låsing av bruker vil man manuelt måtte låse opp vedkommende i personregisteret dersom h*n skal ha en ny rolle i systemet med samme e-post på et senere tidspunkt.


Endret lister hvor man legger til deltakere

Det er gjort en justering i aktivitet, vurdering og oppgave/innlevering der hvor man legger til deltakere. Det står nå "Legg til deltaker" og "legg til fra gruppe" fremfor navnet på den øverste personen i listen.


Relasjoner

Hva slags relasjon de ansatte har til lærlingene er nå synlig i lærlinglisten på de ansatte sin profil.