referat i aktivitet og PDF

 Veldig bra å ha fått referatmulighet på aktivitet! Og når man får noe så må man øsnke mer:-) detter mer en kjekt å ha: Kunne man på en enkel måte ta ut referat fra alle aktiviteter i en handling? eller vil dette kreve en større jobb?


Tenker du alle aktiviteter, uavhengig av type, og lærling? Eller ville det være mer aktuelt å kunne ta ut PDF av alle aktivitetene til én enkeltlærling? 

Eventuelt med deltakerliste og slik PDFen fra aktivitet er i dag om man inkluderer aktivitetsdetaljer?Tenkte på de aktivitetene som har referat,. Ellers kan jo en aktivitet være så mangt. Vi har enda noen som lager prøver til lærlingene i aktivitet, det avholds kurs o.l men det er ikke det jeg ser kan være ok å ha pdf av. Det er mer en samlet referatoversikt. som gjør det lettere å lete gjennom ,eventuelt hvis noen ønsker å få flere referater samlet. Ved eventuelle hevinger ønsker Fylkeskommunen ofte å vite hva som er blitt gjort tidligere, og da er det fint å finne frem referatene fra møter.