endring i vurderinsamtale skjemat

Våre faglie ledere ute på bedriften oppretter og fyller ut dette skjemaet uten at vi er med på sammtalen.


For at dette skjemaet skal bli mer effektivere å bruke så det ikke blir så opp og ned skrålling fåreslår vi en endring av plassering


Se vedlegg for plassering og kommentarer.


docx

hva mener du med en knapp som heter send til lærling? hva skal  denne gjøre?

den første knappen som i dag heter lagre møtedetaljer. den burde hete send til lærling eller bedrift, for det er jo det som skjer vi eller bedriften oppretter vurderingskjema og når vi trykker på knappen så legger den seg på lærlingens sin side til utfylling for lærling og bedrift. 


Vi tenker dette er mer logisk og mer forklarende.

håper dette var litt mer utdypende.