innleveringer

 vi opplever at instruktører glemmer å legge til deltakere i innleveringen. Det komemr nok av at det er to måter å gjøre dette på. I innlevering på Lærlingens side trenger man ikke gjøre dette, men lager man en innlevering fra "sin" side, fra toppmenyen, må det legges til lærlinger. Er det noen lur måte man kan "varsle" om at det ikke ligger deltakere i innlevering?