Læreplanmål & Innlevering/Oppgaver

Det er ønskelig og ganske nødvendig at det blir en direkte kobling mellom læreplanmål og Innlevering/ Oppgaver.

På vårt kontor ligger disse under Ukesoppgaver.

Lærlingene vil da kunne se med en gang hvilke læreplanmål de har gjennomført.


2 personer liker denne ideen

Det synes ikke for bedriften hvilke læreplanmål lærlingen har knyttet innleveringen til.

Selv om man huker av for å tillate læreplantilknytninger, står det etter besvarelsen er registrert av lærlingen, at læreplantilknytninger ikke er aktivert.

bra innspill, dettte savnes veldig!

Bare et innspill til Trines kommentar her, dette er fikset opp i - slik at man kan se læreplantilknytningene på besvarelsen :-)

Kanskje jeg var vag i tilbakemedlingene, men det som er ønskelig en direkte-link til kompetansemål: Slik det er nå kan vi legge inn kommentar på feks læreplanmål nr 6 og 7- men finnes ingen koblinger, slik at lærlingene må legge inn oppgavene to ganger. Er det mulig å legge opp en "link"inne i oppgaven der lærlingene kan trykke direkte på feks læreplanmål nr 6 og 7 ?