Læreplanmål & Innlevering/Oppgaver

Det er ønskelig og ganske nødvendig at det blir en direkte kobling mellom læreplanmål og Innlevering/ Oppgaver.

På vårt kontor ligger disse under Ukesoppgaver.

Lærlingene vil da kunne se med en gang hvilke læreplanmål de har gjennomført.


2 people liker denne ideen

bra innspill, dettte savnes veldig!

Bare et innspill til Trines kommentar her, dette er fikset opp i - slik at man kan se læreplantilknytningene på besvarelsen :-)

Kanskje jeg var vag i tilbakemedlingene, men det som er ønskelig en direkte-link til kompetansemål: Slik det er nå kan vi legge inn kommentar på feks læreplanmål nr 6 og 7- men finnes ingen koblinger, slik at lærlingene må legge inn oppgavene to ganger. Er det mulig å legge opp en "link"inne i oppgaven der lærlingene kan trykke direkte på feks læreplanmål nr 6 og 7 ?

Det synes ikke for bedriften hvilke læreplanmål lærlingen har knyttet innleveringen til.

Selv om man huker av for å tillate læreplantilknytninger, står det etter besvarelsen er registrert av lærlingen, at læreplantilknytninger ikke er aktivert.