Dato på Aktiviteter

Ikke Tatt

Per nå: Under Aktiviteter kommer siste aktivitet opp først.

Problem: Dette er veldig forvirrende både for fagledere og lærlinger og alle oss andre brukere. Lærlingene "finner ikke" aktivitetene sine.

Ønskelig: At første aktivitet kommer først opp.


Hei Hilde,

Snur vi på listen vil alle aktiviteten deres fra bak i tid ligge på toppen, så det tror jeg ikke er aktuelt :-) 

Vi kan anbefale å være observante på filterne som brukes, standardfilterne for lærling og ansatte er "Neste 30 dager" som viser aktivitetene som kommer da de neste 30 dagene, eventuelt "Alle fremtidige" som vil vise alle kommende aktiviteter som er lagt inn som de 1) enten deltar på, eller 2) har egenskapen "åpen påmelding".


Velger man andre ting i filterne er det også kjekt å vite at filteret husker hva man valgte sist - slik at om man glemmer se på disse kan man ende opp med å lete etter kommende aktiviteter blant historiske aktiviteter.

Fint med filtre, men dette må være brukervennlig!