Dato på Aktiviteter

Per nå: Under Aktiviteter kommer siste aktivitet opp først.

Problem: Dette er veldig forvirrende både for fagledere og lærlinger og alle oss andre brukere. Lærlingene "finner ikke" aktivitetene sine.

Ønskelig: At første aktivitet kommer først opp.