Mulighet for å slå av ansattes adgang til å opprette aktiviteter

Vi ønsker ikke lenger at ansatte skal ha adgang til å opprette aktiviteter, vi ønsker heller at de skal bruke innlevering.
Kan dette bli en opsjon vi kan velge, samme som på vurdering og notat? Så kan vi justere det etter behov?