Registrere et hjemfylke på lærlingene

Har fått inn følgende ønske fra forsvaret:


For de som registrerer lærlinger fra flere fylker til læreplass i et annet fylke, må også vite hvilket fylke de kommer fra. Det hadde vært ønskelig å kunne registrere "hjemfylke" på lærlingen. 


For å ta dette ut, vil det også her kunne vært aktuelt med en kolonne i rapporten Lærlingstatistikk.


1 person liker denne ideen
1 Comment

Dette burde vel la seg ordne? Ønsker i tillegg mulighet til å sende sms og e-post fra det man filtrerer ut på lærlingstatistikk. Da kan vi feks sende ut felles info til alle lærlinger i et enkelt fylke - noe som vil være veldig nyttig.