Registrere et hjemfylke på lærlingene

Har fått inn følgende ønske fra forsvaret:


For de som registrerer lærlinger fra flere fylker til læreplass i et annet fylke, må også vite hvilket fylke de kommer fra. Det hadde vært ønskelig å kunne registrere "hjemfylke" på lærlingen. 


For å ta dette ut, vil det også her kunne vært aktuelt med en kolonne i rapporten Lærlingstatistikk.


1 person liker denne ideen