Innlevering inn på dashbordet

 Det er ønskelig å få innlevering inn på dashbordet. Helt enkelt med navn på lærling, bedrift start, stopp, oppgave lever, vurdert, avvneter vurdering. dette for å kunne følge med å få oversikt over de oppgaver som trenger f.eks ny dato. Øsnke fra flere bedrifter, og ser at dette kan være nyttig