DET MÅ ryddes i innleveringer

Innleveringermodulen er vanskelig å bruke for mange av våre isntruktører. Den fremstår som ulogisk, og desto flere som bruker denne, dess mere rot blir det. Den har et godt utgangspunkt og potensial så det blir nok bra til slutt! Det mangler mulighet for å skrive inn viurderingskriterier, læreplanmål er svært rotete, og burde fremkomme slik som når lærling dokumenterer. lagrede maler er tilgjengelig for alle og enhver. Ikke bra med tanke på GDPR. Det kan jo værebedriftshemmeligheter som ligger i oppgaver og bør ikke ligge åpne for andre enn den ene bedriften. i vurderingsskala kommer alle de ulike skalaene vi har lagt inn. Her må det være mulig å gjøre ne avhuking for hvilke skal som benyttes til innlevering. Det er vanskleig å finn frem i når lærling har gjort oppgaven og få lest. 


1 person liker denne ideen