Publiseringsdato på Innleveringer

Publiseringsdato under Innleveringer er håpløst: Lærlingene SER Publiseringsdato og siste innleveringsfrist først.

Når de så går inn på selve oppgaven har de tre ulike innleveringsfrister å forholde seg til.. Hva er hensikten med publieringsdatoen? Gjør bare det mer forvirrende.

Mulig å fjerne denne?


1 person liker denne ideen

Hensikten med publiseringsdato er at man skal kunne lage oppgaver i forkant og planlegge frem i tid på hva lærlingene skal gjennom. Uten at lærlingen skal kunne se oppgavene. 


Hvorvidt de har tre ulike innleveringsfrister å forholde seg til er jo avhengig av om man setter individuelle frister på mappeoppgavene eller ikke. Disse følger jo  "hovedleveringsfristen" om man ikke setter noe.


Hele oppgave innlevering arbeides med å revidere utformingen på, så dine tilbakemeldinger er notert inn.

Flott. Det er bra for oss å kunne planlegge i forkant når oppgaver skal slippes, men kan denne publiseringsfristen skjules for lærlingene ?

Når lærlingene går inn på en oppgave under Innleveringer/Oppgave å skal lete opp førstkommende oppgave blir de forvirret over publiseringsdato og Innleveringsdato.

Det er greit å kunne se fremtidlige og historiske, men lærlingene blir forvirret og legger inn oppgaver på første oppgave som står ( de ser for mange datoer der..)

Forslag: Istedetfor publiseringsdato burde det være dato for selve prøvedagen ( Da vil lærlingene SE etter prøvedagdato- og deretter forholde seg til innleveringsfrister.)