Vurderingssamtaler

Kan vi legge inn 4 mndr intervaller for samtaler – mellomting mellom 3 og 6 måneder og er det mulig å legge inn forskjellige intervaller på den enkelte lærlingen?