Kommentar logg

Når lærling har loggført kommer dette inn på dokumentasjon. Vi kommenterer innimellom på loggen og det hadde vært fint hvis denne kommentaren kommer opp som varsel til lærlingen neste gang han/hun går inn på Olkweb.

Det samme gjelder kommentarer fra bedrift og lærling til opplæringskontoret. Vi ønsker også å få varsel om kommentarer til oss. Er dette mulig?


1 person liker denne ideen
1 Comment

Dette har vært tatt opp før, og vi ønsker oss varsel for dokumentasjon og vurdering, kommentarer o-l


1 person liker dette