statistikk på lærlinger som trenger ekstra oppfølging

Det hadde vært fint med en rapport på lærlinger som trenger ekstra oppfølging. som for eksempel lærlinger med dysleksi som trenger ppt oppfølging før eksamen. eller lærlinger med psykiske problemer. osv. de kunne vert lagt inn med en kode et sted slik at vi kan få dem opp i en rapport.


Vi må fange de opp så dette ikke bare blir en opplysning på et papir.