statistikk på lærlinger som trenger ekstra oppfølging

Ikke Tatt

Det hadde vært fint med en rapport på lærlinger som trenger ekstra oppfølging. som for eksempel lærlinger med dysleksi som trenger ppt oppfølging før eksamen. eller lærlinger med psykiske problemer. osv. de kunne vert lagt inn med en kode et sted slik at vi kan få dem opp i en rapport.


Vi må fange de opp så dette ikke bare blir en opplysning på et papir.


1 person liker denne ideen

Utfordringen er først å fremst å få tak i informasjonen om at de har behov for oppfølging. Dernest må dette legges inn i systemet før man kan hente det ut i form av en rapport. Ser også noen potensielle utfordringer ift GDPR her.

Jeg vet noen legger det inn som kurs/sertifikat, og kaller det noe eget for å kunne filtere på i rapport når det er noe eget man ønsker å fange opp. Kan det være en løsning?

Jeg bruker tagger, og legger i tillegg inn merknad på de lærlingene det gjelder (kun konsulenter som ser dette).