Vising av firma i lister som viser navn på lærlingen

Vi har et behov for å kunne se hvilket firma lærlingen jobber i. dette bør følle lærlingen i alle lister der de kan sorteres for ett eller annet.

Også  i aktiviteter her trenger vi å se hvilket firma de kommer fra.


1 person liker denne ideen