Rapport fag-/Svenneprøve - Tillegg

Hei. Under rapport uttak av gjennomførte og beståtte fagprøver, bør det under utskrift være mulighet for at fødselsnummeret kommer frem, spesielt gjelder dette for alle maritime lærlinger. En av årsakene er at våre maritme lærlinger skal registreres i Sjøfartsdirektoratets databaser for sertfikater under Altinn. her må vi legge inn riktig fødselsnummer og navn samt fag og bestått /ikke bestått. I dag må jeg ta ut to lister i OLKweb for å få dette til. Det er noe plundrete og tidkrevende.


mvh Halvar


1 person liker denne ideen

hei Halvar, flott å ha deg tilbake! Vi tar med forslaget ditt inn i diskusjon.


1 person liker dette

Hei! Har notert det opp til forumsmøtet i slutten av måneden :-)


1 person liker dette