Registrere oppmøte på aktivitet

Når vi registrere oppmøte på kurs så må vi manuellt inn på hver og en deltaker for å registrere oppmøte på kurs. Vi bruker deltakerlisten som oppmøteprotokoll. Dette er tungvint og gjør at man også sendes opp til toppen av listen på hver registrering. Vin ser for oss muligheten til å sende oppe en samlet oppmøteliste. Se vedlegg.


2 people liker denne ideen
1 Comment

og også samme mulighet for gjennomføring

 


1 person likes this