Skrivetilgang for faglig leder og instruktør rollene?

Hei!

Equinor har med utgangspunkt i de nasjonale læreplanmalene laget bedriftsinterne læreplanmaler i hvert fag. Vi har lagt inn delmål under hvert hovedmål. Delmålene er identisk med arbeidsoppgaver felles for faget. Men vi har ytterligere behov for at hvert lærested skal kunne utvide delmål/arbeidsoppgaver tilpasset sin arbeidsplass, slik at læreplanen/arbeidsoppgavene hele tiden blir dynamisk i løpet av læretida. Siden vi hvert år ansetter ca 160 lærlinger med ditto faglige ledere, er det behov for at disse selv kan få skrivetilgang og redigere delmål/arbeidsoppgaver. Slik OLKWEB er nå, er det bare konsulentrollen som kan oppdatere og siden vi er så få i Lærlingteamet med denne rollen, er det ikke realistisk at vi kan få gjort dette for så mange. Er dette mulig å få til? Hilsen Benthe S. Espenes2 personer liker denne ideen
1 Comment

Dersom dette blir aktuelt må det være mulig å slå av og på denne funksjonen, gjerne for den enkelte bedrift. Vi ønsker ikke at dette skal være en mulighet for de fleste av våre bedrifter, men for noen bedrifter i enkelte fag kunne det vært relevant.


3 personer liker dette