Varsel manglende fag

Kan vi få varsel på manglende fag på lærlinger som varsel på dashbord?


1 person liker denne ideen
1 Comment

Saken er slått sammen med tilsvarende sak, og dette kom på plass i januar, se versjonslogg her: https://innit.gitbooks.io/versjonslogg-olkweb-3/content/olkweb-319-delrelease.html