Brukertilganger OLKWEB - ansatte i bedrift

Når en bedrift settes inaktiv så har de ansatte fortsatt brukertilganger til systemet. Pr. i dag må man avslutte relasjon. Skal man hindre en person i å logge seg inn må man låse brukeren via personregisteret.

Det er ønske om at dette blir gjort automatisk ved at man får spørsmål om å slette/låse brukertilganger til ansatte i bedrift når man setter bedriften inaktiv.