Ressurssenter

Vi ønsker mulighet for å legge inn spesifikke fag/grupper som skal ha tilgang til de enkelte ressursene i ressurssenteret, slik at f.eks. våre salgslærlinger ikke har tilgang til ressursene som kun gjelder industrifagene.