Konsulent tilgang

Vi ønsker at det skal være mulig å sperre tilgang til konsulenter, slik at de bare har tilgang til sine egne lærlinger. 


F.eks at daglig leder må godkjenne om den enkelte konsulenten skal ha tilgang til alle lærlingene eller bare sine egne, eller at det er ulike roller med ulik tilgang innenfor kontoret.

1 Comment

er ikke dette slik i dag? Du velger kun relaterte lærlinger , eller alle lærlinger i bedrift når du oppretter? dette kan også endres underveis