Forum

Jeg ønsker mulighet  å lage forum med grupper, der lærlinger, faglig leder og opplæringskontor  kan diskutere fagstoff sammen. 


Opplæringskontoret må kunne:

-  lage grupper, 

- sette inn lærliner og faglig ledere i forumet/gruppene.

- kunne slette innlegg som er upassende

- legge inn spørsmål og svar


Lærlinger må kunnne legge inn spørsmål og svar


Faglig leder må kunnne legge inn spørsmål og svarTja, det du etterlyser finnes vel allerede på Facebook og det blir kanskje vel omfattende å lage tilsvarende på OLK WEB?