Forum

Jeg ønsker mulighet  å lage forum med grupper, der lærlinger, faglig leder og opplæringskontor  kan diskutere fagstoff sammen. 


Opplæringskontoret må kunne:

-  lage grupper, 

- sette inn lærliner og faglig ledere i forumet/gruppene.

- kunne slette innlegg som er upassende

- legge inn spørsmål og svar


Lærlinger må kunnne legge inn spørsmål og svar


Faglig leder må kunnne legge inn spørsmål og svar


1 Comment

Tja, det du etterlyser finnes vel allerede på Facebook og det blir kanskje vel omfattende å lage tilsvarende på OLK WEB?