Kopier aktivitet

Når man kopierer aktivitet blir referatet med, det er dumt. 


Når man trykker på dato felt hadde det vært fint om systemet åpnet i gjeldende måned, samt at sluttdato settes til samme dato som startdato som hovedregel. Også fint om systemet foreslår 1t men at man kan endre.