Ansatte kunne se avdelinger i bedrift

Vi har fått inn et innspill som går på at det er ønskelig at ansatte kan kunne se lærlingene inne i en avdeling:


Vi ynskjer det for å gi dei oversikt over pågående og kommande praksiser i si avdeling uten å måtte klikke inn på kvar enkelt lærling og sjå lærlingen sin «bedriftsrelasjon».


Vi tenker at dette er ein funksjon som faglege leiarar og leiarar har tilgang til. Den kunne for.ex ha hengt saman med funksjonen «Tilgang til alle lærlinger i bedriften». Slik eg ser det vil ikkje instruktørane trenge tilgang til dette.
Så dette er eit innspel for å forenkle kvardagen til leiarane ytterlegare (kanskje spesielt innan helse der dei ofte skiftar avdeling under læretida)