Vedlikehold 1. Desember 2018 - 18:00 - 06:00

Første  lørdag i måneden er  fast tid for vedlikehold. Dette betyr at enkelte  tjenester hos Innit AS kan  oppleves som ustabile og/eller utilgjengelige  i perioder mens vedlikeholdet  pågår.

 

Vedlikeholds  tidspunkt:

· Lørdag  01.12.2018 fra 18:00 – Søndag 02.12.2018 til 06:00

 

Berørte  tjenester:

· Hosted  Exchange 

· ASP  (Citrix)