Summering av totalt mottatt tilskudd fra fylke inne på en lærling

er det mulig å få en summering som viser tot motatt tilskudd fra fylket og tot sum beregnet. se vedlegg for forslags utforming.

docx