Skjule aktiviteter som har vært før læretidstart for enkeltlærlinger

Jeg tenker at det burde vært en sperre der aktiviteter som er gjennomført før læretiden start ikke skal være tilgjengelig i visningsmodus for den enkelte lærling.

1 Comment

Hei Hilde,


Jeg tar det med inn i brukerforumsamlingen. 

Hva er bakgrunnen for at de ikke skal ha disse synlig? Standard vil ikke filteret vise disse, uten om man aktivt velger å se historiske aktiviter. I tillegg vil det bare være aktiviteter som har åpen påmelding som er synlige.