Skjule aktiviteter som har vært før læretidstart for enkeltlærlinger

Ikke Tatt

Jeg tenker at det burde vært en sperre der aktiviteter som er gjennomført før læretiden start ikke skal være tilgjengelig i visningsmodus for den enkelte lærling.


Hei Hilde,


Jeg tar det med inn i brukerforumsamlingen. 

Hva er bakgrunnen for at de ikke skal ha disse synlig? Standard vil ikke filteret vise disse, uten om man aktivt velger å se historiske aktiviter. I tillegg vil det bare være aktiviteter som har åpen påmelding som er synlige.

Hei,

Da har saken vært oppe i brukerforumet, og det blir ikke gjort noen endringer med dette på nåværende tidspunkt. Setter saken til "ikke tatt".