ORDET Ressurser

Implementert

Ressurser bruke som et ord på flere områder i OLKWEB. Vi som er tilknytta norsk industri ser at lærlingene leter etter nettressursen inne på ressurssenteret og ikke i læreplan. Selv om vi har gjennomgått dette flere ganger lett å glemme tydeligvis. Men kunne dette vær løst om vi kunne kalt det for noe annet enn «læringsressurser fra Norsk industri»?

 


Noen som har noen forslag til hva eventuelt, og er det noen andre som opplever at det er slik? :-)

Limer bare svaret ditt inn her Else:
Hva med å endre ordlyden på pakkenen fra ni? Så slipper man å gjøre en løsning for hele OLKWEB? Læremidler fra Norsk industri for eksempel?