ORDET Ressurser

Ressurser bruke som et ord på flere områder i OLKWEB. Vi som er tilknytta norsk industri ser at lærlingene leter etter nettressursen inne på ressurssenteret og ikke i læreplan. Selv om vi har gjennomgått dette flere ganger lett å glemme tydeligvis. Men kunne dette vær løst om vi kunne kalt det for noe annet enn «læringsressurser fra Norsk industri»?