Mangel på vurdering (pdf)

Hei!
Når man lager pdf rapport av en vurdering kommer ikke kommentarene fra arkfanen "generelle kommentarer" med på uttrekket. Er sikkert en smal sak å få også dette med på pdf'en?