avvik

 Hei

Er det mulig å la en modul eller noe,  slik at lærlinger, instruktører, faglig ledere kan melde inn avvik/forbedringsmeldinger til opplæringskontoret? Avvik/forbedringer i Opplæringskontoret og avvik/forbedring i forhold til olkweb, bruk O.l?