avvik

 Hei

Er det mulig å la en modul eller noe,  slik at lærlinger, instruktører, faglig ledere kan melde inn avvik/forbedringsmeldinger til opplæringskontoret? Avvik/forbedringer i Opplæringskontoret og avvik/forbedring i forhold til olkweb, bruk O.l?

1 Comment

Hei Else,

Forslaget er notert opp til forumet. Erfaringsmessig fra lignende løsninger i andre systemer går ofte henvendelsene mer på det faglige enn systemet. Vi skisserer noen forslag til diskusjon på forumet :-)